7 ZADAŃ – CZYLI O CO BENEDYKT XVI

PROSI POLAKÓW?

28 lutego zakończy się posługa Benedykta XVI na Stolicy Piotrowej. Czy pamiętamy przesłanie, które do nas skierował? Jakie zadanie postawił przed nami i pozostawia nam papież?

Ja, Benedykt XVI, następca Papieża Jana Pawła II, proszę was:

  • byście stojąc na ziemi, wpatrywali się w niebo - w Tego, za którym od dwóch tysięcy lat podążają kolejne pokolenia żyjące na naszej ziemi, odnajdując w Nim ostateczny sens istnienia;
  • proszę was, byście umocnieni wiarą w Boga, angażowali się żarliwie w umacnianie Jego Królestwa na ziemi, Królestwa dobra, sprawiedliwości, solidarności i miłosierdzia;
  • proszę was, byście odważnie składali świadectwo Ewangelii przed dzisiejszym światem, niosąc nadzieję ubogim, cierpiącym, opuszczonym, zrozpaczonym, łaknącym wolności, prawdy i pokoju;
  • proszę was, byście czyniąc dobro bliźniemu i troszcząc się o dobro wspólne, świadczyli, że Bóg jest miłością;
  • proszę was w końcu, byście skarbem wiary dzielili się z innymi narodami Europy i świata, również przez pamięć o waszym Rodaku, który jako następca św. Piotra czynił to z niezwykłą mocą i skutecznością;
  • proszę was także, byście pamiętali o mnie w waszych modlitwach i ofiarach, tak jak pamiętaliście o moim wielkim Poprzedniku, bym wypełnił misję powierzoną mi przez Chrystusa.
  • proszę was, trwajcie mocni w wierze! Trwajcie mocni w nadziei! Trwajcie mocni w miłości!

Z  homilii podczas Mszy św. na Błoniach w Krakowie (28.05.2006)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Opracowano na podstawie artykułu zamieszczonego na stronie internetowej www.deon.pl.