Benedykt XVI abdykuje

Benedykt XVI nieoczekiwanie ogłosił 11 lutego swoją decyzję o abdykacji. Papież ustąpi 28 lutego z "powodu zaawansowanego wieku". Decyzja głowy Kościoła katolickiego wywołała szok i zdumienie. Nie zabrakło jednak komentarzy, że świadczy ona o głębokiej odpowiedzialności za Kościół.

O swej decyzji Benedykt XVI powiadomił na konsystorzu poświęconym kanonizacji grupy błogosławionych.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Oświadczenie Benedykta XVI

o rezygnacji z pełnienia funkcji Głowy Kościoła Katolickiego

złożone wobec Kolegium Kardynalskiego

w czasie konsystorza zwyczajnego

Najdrożsi Bracia,

zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi. Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru nowego Papieża.

Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną ciężar mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości. Teraz zawierzamy Kościół święty opiece Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów w wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem, świętemu Kościołowi Bożemu.

Watykan, 11 lutego 2013 r.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Benedykt XVI, który w kwietniu skończy 86 lat wyjaśnił, że świadom powagi tego aktu, podjętego - jak zapewnił - "z pełną wolnością", rezygnuje 28 lutego 2013 roku o godzinie 20 z posługi Biskupa Rzymu, powierzonej mu przez kardynałów 19 kwietnia 2005 roku. Wszystkim osobom kompetentnym i do tego powołanym polecił zwołanie konklawe. Następnie papież podziękował kardynałom za pracę i poprosił o wybaczenie wszystkich jego błędów. Zapewnił, że także po swej dymisji będzie "służyć całym sercem, całym życiem oddanym modlitwie, świętemu Kościołowi Bożemu". Rezygnacja zakończy blisko ośmioletni pontyfikat Benedykta XVI, rozpoczęty 19 kwietnia 2005 roku.

 

Duchowni: zdumienie i szacunek

Decyzja papieża o ustąpieniu dojrzewała w ciągu ostatnich miesięcy i była dla wszystkich zaskoczeniem - oświadczył rzecznik Watykanu ks. Federico Lombardi. Wykluczył on, by za abdykacją papieża stała depresja lub inna konkretna choroba.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Słowo Konferencji Episkopatu Polski

w związku z decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI

o rezygnacji z kierowania Kościołem

Umiłowany Ojcze Święty!

Przyjmujemy z wiarą i zaufaniem Twoją, Ojcze Święty, decyzję. Rozpoznajemy w niej znak czasu dla współczesnego świata i Kościoła. W tak niełatwych czasach, naznaczonych wieloma sprzecznościami i wyzwaniami, jesteś dla nas i pozostaniesz świadkiem żywej wiary w Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Bóg dał Kościołowi i światu w Twojej Osobie człowieka wrażliwego na dobro, piękno i prawdę.

Dziękujemy Ci, Ojcze Święty, za Twoją ponadsiedmioletnią posługę Świadka Wiary, Następcy św. Piotra i teologa ukazującego głębię Ewangelii. Tobie, Ojcze Święty, wyrażamy wdzięczność zwłaszcza za ogłoszenie błogosławionym Jana Pawła II, za pielgrzymkę do naszej Ojczyzny – jedną z pierwszych, za Twoją miłość do wszystkich Polaków, żyjących w kraju i rozsianych poza jego granicami, a także za trud mówienia do nas po polsku.

Modlimy się w Twojej intencji w całej Polsce, zwłaszcza na Jasnej Górze, by Bóg zachował Cię w zdrowiu i wspierał swą łaską.

Prezydium KEP

Warszawa, 12.02.2013 r.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Brat Benedykta XVI ks. Georg Ratzinger, który od miesięcy wiedział o planach papieża, zapewnił, że powodem rezygnacji jest nadszarpnięte zdrowie.

W pierwszych reakcjach dominuje zdumienie, a zarazem szacunek dla decyzji Benedykta XVI, która oznacza pierwszą dobrowolną rezygnację papieża od XIII wieku.

"Papież jest człowiekiem głębokiej wiary (...). Swoją decyzję podjął w sposób suwerenny i świadomy, w duchu odpowiedzialności i troski za Kościół powszechny. Za tę odwagę, pokorę i odpowiedzialność należy mu się uznanie i szacunek" - powiedział prymas Polski abp Józef Kowalczyk.

Zaskoczenie wyraził metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. - Wydawało nam się, że Ojciec Święty, papież jest nim do końca, tylko śmierć może go uwolnić z tego urzędu. Papież postanowił dać przykład innego sposobu oddania urzędu Piotra naszych czasów - ocenił.

Również bp Tadeusz Pieronek zauważył, że "z oceny zewnętrznej wydawało się, że Benedykt XVI był w pełni sił", ale uzasadnienie abdykacji dowodzi troski papieża o Kościół.

Metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz przyznał, że decyzja Benedykta XVI jest dla Kościoła zaskoczeniem. - Jesteśmy wdzięczni za przyjaźń Benedykta XVI do Jana Pawła II, jego beatyfikację, a także wyjątkową życzliwość dla narodu polskiego - podkreślił metropolita.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Oświadczenie Metropolity Krakowskiego

w związku z decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI

o rezygnacji z kierowania Kościołem

Z wielką powagą i wzruszeniem przyjąłem decyzję Ojca Świętego Benedykta XVI o rezygnacji z kierowania Kościołem i o przekazaniu troski o dalsze jego losy Kolegium Kardynalskiemu. Rozumiem motywacje, jakie Ojciec Święty przedłożył uczestnikom Konsystorza.

Benedykt XVI kierował Kościołem Chrystusowym po odejściu papieża Jana Pawła II z wielką rozwagą i mądrością, które wypływały z jego niezwykłych zdolności intelektualnych a także z głębokiej wiary.

Dziękuję Ojcu Świętemu za wszystkie wysiłki zmierzające do odnowy Kościoła w duchu wierności Mistrzowi z Nazaretu. Jako Biskup z Polski zapewniam Go, że pozostaniemy wdzięczni za Jego przyjaźń z Janem Pawłem II, jego beatyfikację, a także za wyjątkową życzliwość do narodu polskiego. Osobiście będę Mu wierny i wdzięczny za to wszystko, co otrzymałem od Niego.

Kościół Krakowski pozostanie zawsze wdzięczny Piotrowi naszych czasów Benedyktowi XVI. Wdzięczność i wierność będzie wyrażał w modlitwie i oddaniu.

Razem z Ojcem Świętym Benedyktem XVI zawierzam cały Kościół Duchowi Świętemu i Matce Kościoła, Matce Bożej z Lourdes, Patronce dzisiejszego dnia.

Stanisław Kard. Dziwisz

Metropolita Krakowski

Kraków, 11.02.2013 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nie zrealizuje wielu planów

Bez wątpienia papież ustępuje, nie zamykając wielu spraw i swoich inicjatyw, przede wszystkim związanych ze szczególnie mu bliskim Rokiem Wiary.

Rok Wiary, zainaugurowany przez Benedykta XVI 11 października zeszłego roku w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, zostanie zamknięty już przez jego następcę, chociaż na pewno z jego udziałem, 24 listopada.

Benedykt XVI wielokrotnie w swych wystąpieniach zwracał uwagę na znaczenie Roku Wiary, wskazując biskupom z całego świata zadanie podjęcia nowej ewangelizacji i apelując o misyjny zapał. Papież mówił, że czas ten ma być zachętą do autentycznego i nowego nawrócenia na Chrystusa oraz do ponownego odkrycia podstawowych treści wiary i studiowania katechizmu Kościoła katolickiego.

Papież ustąpi zaledwie po czterech miesiącach Roku Wiary, o którym mówił w każdym swym przemówieniu i homilii.

Przede wszystkim jednak nie zrealizuje programu uroczystości Wielkiego Tygodnia, które miały odbyć się pod jego przewodnictwem i których program ogłosił niedawno Watykan. Otworzy Wielki Post w Środę Popielcową podczas tradycyjnych uroczystości w dwóch bazylikach na Awentynie. 

Ale z programu na najbliższe dni wynika, że Benedykt XVI pojawi się publicznie jako papież jeszcze tylko kilka razy, a okazji do pożegnania z nim będzie niewiele.

W niedzielę 17 lutego papież rozpocznie wraz ze swymi najbliższymi współpracownikami z Kurii Rzymskiej rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi przewodniczący Papieskiej Rady Kultury kardynał Gianfranco Ravasi, obecnie wymieniany jako jeden z jego możliwych następców.

Do soboty 23 lutego Benedykt XVI nie będzie pokazywać się publicznie, z powodu rekolekcji nie odbędzie się środowa audiencja generalna 20 lutego.

Mimo wielokrotnie wyrażanego pragnienia i deklaracji, papież nie pojedzie do Rio de Janeiro w Brazylii na Światowe Dni Młodzieży pod koniec lipca.

 

Wybór na Wielkanoc

Nowy papież - jak ogłosił rzecznik Watykanu - zostanie wybrany "na Wielkanoc", która przypada w tym roku 31 marca i 1 kwietnia. Benedykt XVI nie weźmie udziału w konklawe, które wyłoni jego następcę.

Dotychczas najczęściej jako możliwego następcę wymieniano abpa Mediolanu kardynała Angelo Scolę. Teraz wskazuje się również abpa Wiednia kardynała Christopha Schoenborna. Wymienia się także nazwiska metropolity Nowego Jorku kard. Timothy Dolana i Filipińczyka kard. Luisa Antonio Tagle.

Publicysta "Polityki" Adam Szostkiewicz uważa, że Kościół stoi przed szansą wyboru pierwszego papieża spoza Europy, np. z Ameryki Łacińskiej.

 

Opóźniona kanonizacja?

Zapowiedź abdykacji może wpłynąć na przebieg procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II. Benedykt XVI pragnął osobiście dokonać kanonizacji swego poprzednika, zamykając jego drogę na ołtarze po beatyfikacji 1 maja 2011 roku.

Jednak teraz wszystkie siły w Watykanie będą skoncentrowane na przygotowaniu konklawe w marcu.

 

Benedykt XVI: Po abdykacji pozostanę ukryty dla świata

Benedykt XVI powiedział podczas czwartkowego spotkania z rzymskim duchowieństwem w Watykanie, że po swej abdykacji pozostanie dla świata "ukryty". Księża powitali papieża w Auli Pawła VI gromką owacją, wielu płakało słuchając słów pożegnania kierowanych do niego.

- Chociaż ustępuję, będę zawsze blisko was wszystkich w modlitwie, a wy będziecie bliscy mnie, nawet jeśli pozostanę ukryty dla świata - wyznał papież zwracając się do kilku tysięcy księży i po raz pierwszy od poniedziałkowej zapowiedzi swej abdykacji wypowiadając się na temat swej przyszłości.

Na zakończenie spotkania podkreślił: "Mamy nadzieję, że Pan nam pomoże. Ja samotnie w modlitwie będę zawsze z wami".

- Idziemy naprzód z Panem, mając pewność, że On zwycięży - mówił papież pośród aplauzu rzymskich księży i proboszczów. Dodał również: "Dziękuję za waszą ogromną miłość do papieża".

 

Ostatnie tygodnie pontyfikatu

W spontanicznym, trwającym prawie godzinę przemówieniu Benedykt XVI wspominał swoje życie kapłańskie oraz prace Soboru Watykańskiego, którego był ekspertem przed 50 laty. Przypomniał między innymi okoliczności powstania soborowej deklaracji "Nostra aetate" o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Zauważył też, że wtedy jeszcze przedstawiciele Kościoła nie rozumieli potrzeby dialogu z islamem.

Spotkania papieża z rzymskim duchowieństwem były zawsze stałym punktem jego planu zajęć na początku każdego roku.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zakładkę "Abdykacja papieża" opracowano w oparciu o materiały zamieszczone na stronach internetowych: www.tvn24.pl; www.diecezja.pl; www.radiomaryja.pl; www.naszdziennik.pl.