ROK LITURGICZNY W SKRÓCIE

ADWENT (z łaciny adwentus - przyjście)

Okres liturgiczny rozpoczynający rok kościelny. Poprzedza Boże Narodzenie i przygotowuje nas na powtórne przyjście Zbawiciela u kresu wieków. Radosne i ufne oczekiwanie trwa od 23 do 28 dni i obejmuje 4 kolejne niedziele. Podczas Adwentu sprawowane są roraty, czyli Msze Święte wotywne ku czci Najświętszej Maryi Panny (odprawiane wcześnie rano).

BOŻE NARODZENIE

W tym okresie wspominamy przyjście na świat Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Szczególnie swoją radość wyrażamy poprzez śpiew kolęd, przypomi­nających nam to ważne wydarzenie. Rozpoczyna się również tzw. kolęda, czyli odwiedziny kapłanów w naszych rodzinach i domach.

WIELKI POST

To okres czterdziestu świętych dni przygotowu­jących nas do Wielkanocy. Rozpoczyna się Środą Popielcową. Podczas liturgii tego dnia posypuje się głowy popiołem, który symbolizuje przemijanie życia i pokutę. Podczas Wielkiego Postu odprawia się Drogę Krzyżową i Gorzkie żale.

TRIDUUM PASCHALNE

Jest przeżywaniem męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Rozpoczyna się wieczorem w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej, ma swoje centrum w Wigilii Paschalnej i kończy się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania.

 

Wielki Czwartek

Wieczorem sprawuje się Mszę Wieczerzy Pańskiej, która przypomina Ostatnią Wieczerzę Pana Jezusa z uczniami. To właśnie wtedy Chrystus ustanowił sakramenty Eucharystii i kapłaństwa. Jest to święto wszystkich kapłanów i całej Liturgicznej Służby Ołtarza. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i dzwonki aż do Wigilii Paschalnej. W czasie Mszy przewidziany jest obrzęd obmycia nóg na pamiątkę gestu, który uczynił Pan Jezus Apostołom. Na zakończenie Mszy Świętej Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy adoracji, nazywanej kiedyś „Ciemnicą”.

 

Wielki Piątek

Dzień męki i śmierci Chrystusa na krzyżu. Wierni adorują Najświętszy Sakrament w kaplicy adoracji. Odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej, nato­miast w godzinach popołudniowych lub wieczornych wierni gromadzą się na liturgii na cześć Męki Pańskiej, w której centralne miejsce zajmuje opis męki Pana Jezusa z Ewangelii według św. Jana i Adoracja Krzyża. W tym dniu nigdzie na świecie nie odprawia się Mszy Świę­tej. Na zakończenie kapłan uroczyście przeno­si Najświętszy Sakrament do tzw. Grobu Pańskiego.

 

Wielka Sobota

Dzień ciszy i spoczynku Pana Jezusa w grobie. Tego dnia również nie ma Mszy Świętej. Wierni trwają w ciszy i skupieniu przy Grobie Pańskim na adoracji. Tradycyjnie w Wielką Sobotę błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny.

 

Wigilia Paschalna

Jest to liturgia należąca już do niedzieli zmartwychwstania; jest czuwaniem i świętowaniem zmartwychwstania Chrystusa. Powinna rozpocząć się w nocy z soboty na niedzielę. Na liturgię przynosimy świece. Składa się z następujących części: liturgia światła (poświęcenie ognia i zapalenie od niego paschału – świecy symbolizującej Chrystusa; procesja z paschałem do pogrążonego w ciemnościach kościoła; orędzie wielkanocne zwane Exsultet); rozbudowana liturgia słowa (przewidzianych jest 7 czytań ze Starego i 2 z Nowego Testamentu); liturgia chrzcielna (błogosławieństwo wody, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, udzielanie chrztu); liturgia eucharystyczna. Na zakończenie odbywa się procesja rezurekcyjna, chyba że przewidziano ją o świcie w niedzielę.

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Wielkanoc jest najważniejszym świętem chrześcijańskim. Gdyby bowiem Chrystus nie zmartwychwstał, nie obchodzilibyśmy żadnych innych świąt. Trzeba pamiętać, że każda niedziela w ciągu roku jest świętowaniem zmartwychwstania Pana Jezusa.

OKRES WIELKANOCY

Czas największej radości w Kościele. Trwa 50 dni – do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Pierwsze 8 dni to Oktawa Wielkanocy. W prezbiterium zapala się paschał.

OKRES W CIĄGU ROKU (tzw. okres zwykły)

Najdłuższy okres liturgiczny. Trwa 33 lub 34 tygodnie. W tym czasie wspominamy życie i działalność Pana Jezusa; przypada wiele świąt maryjnych i ku czci świętych.